PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Zakończenie zajęć edukacyjnych

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 19 czerwca br.

  • szkoła I stopnia o godzinie 16:00
  • szkoła II stopnia o godzinie 17:00

W związku z remontem auli rozdanie świadectw odbędzie się z opiekunami klas w wyznaczonych salach - pobierz

Koncerty uczniów i absolwentów

Zapraszamy serdecznie na koncerty w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, które odbędą się w auli szkolnej.

  • koncert końcoworoczny 11.06.2019r., godzina 17:00
  • koncert absolwentów, dn. 13.06.2019r., godz. 17:00

Odwołane zajęcia edukacyjne

Informujemy, że nie odbędą się zajęcia: 

  • w dniach 1-4.06.2019r.  z panią B. Piwowarską-Ostrowską
  • w dniach5-11.06.2019r. z panią K. Paszek
  • w dniach 3-5.06.2019r. z panem P.Łamikiem
  • w dniach 6, 7 i 10.06.2019r. z panią Z.Biniek

 

Oceny przewidywane - przekazywanie kartek

W dniach 23 i 24 maja 2019r. pani Grażyna Prycza-Kupny będzie pełniła dyżur w bibliotece szkolnej w celu przekazania kartek z ocenami rodzicom i uczniom pełnoletnim. 

Termomodernizacja budynku szkoły - zmiana sal zajęć zbiorowych i indywidualnych

Od 6 maja następuje zmiana sal zajęć zbiorowych i zajęć indywidualnych.
Aktualizacja planu lekcji zajęć zbiorowych w związku z kolejną zmianą przydziału sal i wprowadzeniem nowego harmonogramu zajęć orkiestr na czas zastępstwa oraz z uwzględnieniem  zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkole II st.do pobrania poniżej.
 
POBIERZ plan zajęć    POBIERZ przydziały sal 

O zmianach sal zajęć indywidualnych informują nauczyciele przedmiotu głównego.

Audycja Moniuszkowska

Zapraszamy serdecznie na audycje upamiętniającą  200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki.
Koncert odbędzie się w dniu 9.05.2019r., godz. 17:00 w auli szkolnej.

Termomodernizacja budynku szkoły - wejście główne

Informujemy, że w związku z przeprowadzanym w szkole remontem wejście do budynku znajduje się od strony ul. Dąbrowskiego 43 (jak dotychczas). Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie korzystanie z pozostałych wejść zlokalizowanych na remontowanej części budynku.

Zajęcia z orkiestry

Informujemy, że na czas nieobecności pana Bogusława Jana Bembena zajęcia z orkiestry będą prowadzone w ramach harmonogramu dostępnego w załączniku POBIERZ

Akcja strajkowa - zawieszenie od dnia 27.04.2019r.

Informujemy, że akcja strajkowa zostaje zawieszona od dnia 27.04.2019r.

Popis uczniów specjalności wokalistyka w dniu 29.04.2019r.

Zapraszamy serdecznie na popis specjalności wokalistyka, który odbędzie się 29.04.2019r. o godzinie 15:30 w auli.

Termomodernizacja budynku szkoły

W związku z zaplanowaną termomodernizacją budynku szkoły informujemy, że od dn. 29.10.2018r. niektóre zajęcia będą przeniesione do okolicznych szkół. Ponadto mogą wystąpić czasowe utrudnienia związane z pracami remontowymi.

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów w gablotach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.