Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”

Pitagoras

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Tytuł: Fortepian do auli

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Tytuł: Nowa aula, nowe możliwości

Partnerzy

W związku z projektem „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy aktualną listę numerów telefonów:

CENTRALA +48 32 249 00 66

PORTIERNIA +48 32 249 00 61

SEKRETARIAT +48 32 249 00 54

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI +48 32 249 00 64

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR +48 32 249 00 65

WICEDYREKTOR SZYMON GOŁĄBEK +48 32 249 00 60

WICEDYREKTOR MAREK ANDRYSEK +48 32 249 00 62