Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”

Pitagoras

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Tytuł: Fortepian do auli

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Tytuł: Nowa aula, nowe możliwości

Partnerzy

W związku z projektem „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści. Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:

https://www.gov.pl/psmchorzow

Dotychczasowa strona Szkoły dostępna pod adresem https://www.fitelberg.pl/ pozostanie aktywna
nie dłużej niż do końca roku 2022, jednak nie będzie już aktualizowana.
Po dokonaniu stosownych modyfikacji w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nasz nowy adres na portalu gov.pl.

Serwis https://www.gov.pl/psmchorzow od dnia 13 grudnia 2022 r. pełni również funkcję
Biuletynu Informacji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie spełniającym wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.