Absolwenci PSM I stopnia

Komunikat Rady Rodziców dotyczący odbioru wydruków tableau:

Wydruki tableau są gotowe do odbioru – dla osób, które zrobiły przelew 20 zł na konto Rady Rodziców – na portierni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Jeżeli ktoś robił przelew po terminie, tj. po 22 czerwca, to proszę przynieść potwierdzenie przelewu (np. w formie wydruku) i pozostawić je u portiera lub porozumieć się z Radą Rodziców, żeby potwierdziła wpłatę.

Rada Rodziców