Absolwenci

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły muzycznej w roku 1949 w klasach fortepianu uzyskując tym samym tytuł zawodowego muzyka. Szkołę stopnia pierwszego natomiast w roku 1950 opuścił jeden absolwent.

Spora grupa adeptów sztuki muzycznej, która pierwsze kroki stawiała w chorzowskiej szkole oraz wielu jej absolwentów zawodowo związało się z muzyką. Wielu absolwentów było i jest nauczycielami naszej szkoły.

Absolwenci szkoły są znanymi w kraju i za granicą dyrygentami, kompozytorami, solistami, muzykami zawodowych orkiestr i pedagogami.

Należą do nich m. in.: (w kolejności alfabetycznej)

Katarzyna Bąk-Beczała , Edward Bogusławski, Adam Buczek, Piotr Buczek, Adam Bul, Piotr Folkert, Stanisław Gojny, Marian Górski, Eryk Hasenberg, Tomasz Kałwak, Klaudia Kidoń, Józef Klyta, Agata Kobierska, Stanisław Kotyczka, Gabriela Kściuczyk, Joanna Kściuczyk, Teresa Mercik – Szopa, Kazimierz Morski, Rafał Olbrich, Bernard Polok, Ewa Pytel -Polak, Włodzimierz Romanowski, Zbigniew Słomian, Grzegorz Spyra, Adam Szewczyk, Adam Taubic, Eryk Taubic, Adam Wagner, Izabela Wandzik-Łabuda, Beata Warykiewicz-Siwy

Wielu absolwentów utrzymuje stały kontakt ze szkołą, a najlepszym tego dowodem jest ich udział – co 5 lat – w uroczystych koncertach jubileuszowych.