Dokumenty

1. Regulamin funkcjonowania PSM I i II stopnia w Chorzowie w czasie epidemii COVID-19 Pobierz
2. Procedury obowiązujące podczas zwrotu i wypożyczania instrumentów na czas epidemii COVID-19 Pobierz
3. Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas epidemii COVID-19 Pobierz