Fundusz muzyczny

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że z dniem 15 lutego 2020 roku uległ zmianie nr konta, na które wnosicie Państwo wpłaty na tzw. FUNDUSZ MUZYCZNY.

Aby możliwe było właściwe księgowanie wpłacanych przez Państwa środków prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie drogą elektroniczną lub przelewem zwykłym według następującego klucza:

– nr konta

– w tytule przelewu wpisujemy:Imię i nazwisko UCZNIA, klasę

– w dalszej kolejności konieczne jest określenie celu na który przeznaczamy daną kwotę, który zawiera się w sformułowaniu: Darowizna na cele oświatowo-wychowawcze (F.M.)

Dla przykładu:

Nr konta: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Tytuł przelewu : Jan Kowalski, III/6 (lub III/4, III i., III w.)
Darowizna na cele oświatowo-wychowawcze (F.M.)  

Tak sformułowany przelew będzie traktowany jako wpłata na dotychczasowy tzw. Fundusz muzyczny, a środki na nim gromadzone przeznaczone będą wyłącznie na renowacje i naprawy instrumentów oraz zakup nowego instrumentarium.

NOWY NUMER KONTA: 26 1010 1212 3090 9913 9134 0000