Historia

W okresie międzywojennym w Chorzowie działały dwie szkoły muzyczne: założona przez Zygmunta Szellera w roku 1931 filia Niższej Szkoły Muzycznej w Katowicach oraz Ludowa Szkoła Muzyczna powstała z inicjatywy Feliksa Sachsego w 1934 roku.

Gmach Państwowej Szkoły Muzycznej został wzniesiony w roku 1926 początkowo jako budynek mieszkalny, który placówce został oddany w roku 1950, a gruntowna przebudowa miała miejsce w latach siedemdziesiątych. Początki działalności szkoły muzycznej są datowane zgodnie z Kroniką Szkoły już w roku szkolnym 1944/1945. Uroczyste otwarcie szkoły jeszcze w budynku po Gimnazjum Klasycznym przy ulicy Powstańców 6, z inicjatywy Tadeusza Blatt-Borowskiego nastąpiło w niedzielę 13 maja 1945 roku, a patronem został Józef Elsner. Z dnia 6 sierpnia tegoż roku pochodzi pismo Urzędu Wojewódzkiego stwierdzające, że Szkoła Muzyczna w Chorzowie została zarejestrowana w tym urzędzie i posiada uprawnienia Średnich Szkół Muzycznych. Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 16 grudnia 1949 r. Chorzowska Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę „Miejska Szkoła Muzyczna – Chorzów”. W pierwszym roku szkolnym w placówce kształciło się 198 uczniów, w klasach fortepianu, skrzypiec, akordeonu oraz śpiewu solowego. Podczas inauguracji roku szkolnego 1946/1947 dokonano w obecności władz ówczesnego województwa Śląsko-Dąbrowskiego, duchowieństwa oraz szkolnictwa dokonano poświęcenia gmachu szkoły, a w kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbyła się z tej okazji msza. 

27 stycznia 1950 roku szkoła została przekazana Państwu otrzymując nazwę Państwowa Szkoła Muzyczna w Chorzowie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 19 grudnia 1949 roku. 1 września 1978 roku miało miejsce ważne wydarzenie w życiu szkoły. Dzięki staraniom ówczesnej Dyrekcji Szkoły – Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. otrzymała imię Grzegorza Fitelberga – wybitnego kompozytora, dyrygenta i pedagoga. Obecną nazwę szkoły – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Grzegorza Fitelberga – wprowadziło Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 29 lipca 1985 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i łączenia niektórych szkół artystycznych. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Tadeusz Blatt-Borowski, kolejnymi: Stanisław Czarny, Czesław Domagała, Romuald Florian. 1 września 1991 r., po przejściu na emeryturę dyrektora mgr Romualda Floriana, stanowisko to objęła mgr Sabina Widera 

– absolwentka tutejszej szkoły oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W roku szkolnym 2007-2008 funkcję p.o dyr. szkoły pełniła mgr Bożena Piwowarska-Ostrowska. Od września 2008 roku Dyrektorem szkoły jest mgr Sabina Kotyczka. (Opracowano na podstawie Kroniki Szkoły, publikacji M. Piegzy: Chorzowskie szkoły dawniej i obecnie. – Chorzów 2010)