PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Termomodernizacja budynku szkoły - zmiana sal zajęć zbiorowych i indywidualnych

Od 6 maja następuje zmiana sal zajęć zbiorowych i zajęć indywidualnych.
Aktualizacja planu lekcji zajęć zbiorowych w związku z kolejną zmianą przydziału sal i wprowadzeniem nowego harmonogramu zajęć orkiestr na czas zastępstwa oraz z uwzględnieniem  zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkole II st.do pobrania poniżej.
 
POBIERZ plan zajęć    POBIERZ przydziały sal 

O zmianach sal zajęć indywidualnych informują nauczyciele przedmiotu głównego.