PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

  Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły muzycznej w roku 1949 w klasach fortepianu uzyskując tym samym tytuł zawodowego muzyka. Szkołę stopnia pierwszego natomiast w roku 1950 opuścił jeden absolwent.

  Spora grupa adeptów sztuki muzycznej, która pierwsze kroki stawiała w chorzowskiej szkole oraz wielu jej absolwentów zawodowo związało się z muzyką. Wielu absolwentów było i jest nauczycielami naszej szkoły. 
  Absolwenci szkoły są znanymi w kraju i za granicą dyrygentami, kompozytorami, solistami, muzykami zawodowych orkiestr i pedagogami.

Należą do nich m. in.: (w kolejności alfabetycznej).

Katarzyna Bąk-Beczała , Edward Bogusławski, Adam Buczek, Piotr Buczek, Adam Bul, Piotr Folkert, Stanisław Gojny, Marian Górski, Eryk Hasenberg, Tomasz Kałwak, Klaudia Kidoń, Józef Klyta, Agata Kobierska, Stanisław Kotyczka, Gabriela Kściuczyk, Joanna Kściuczyk, Teresa Mercik - Szopa, Kazimierz Morski, Rafał Olbrich, Bernard Polok, Ewa Pytel -Polak, Włodzimierz Romanowski, Zbigniew Słomian, Grzegorz Spyra, Adam Szewczyk, Adam Taubic, Eryk Taubic, Adam Wagner, Izabela Wandzik-Łabuda, Beata Warykiewicz-Siwy
Wielu absolwentów utrzymuje stały kontakt ze szkołą, a najlepszym tego dowodem jest ich udział - co 5 lat - w uroczystych koncertach jubileuszowych.

Listy wszystkich absolwentów naszej szkoły można pobrać w formacie pdf tutaj