PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Pragniemy poinformować, że z dniem 15 lutego 2020 roku ulega zmianie nr konta, na które wnosicie Państwo wpłaty na tzw. FUNDUSZ MUZYCZNY.

Jeśli zaprogramowaliście Państwo w swoich bankach zlecenie stałe, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian.

Aby możliwe było właściwe księgowanie wpłacanych przez Państwa środków prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie drogą elektroniczną lub przelewem zwykłym według następującego klucza:

- nr konta

- w tytule przelewu wpisujemy: Imię i nazwisko UCZNIA, klasę

- w dalszej kolejności konieczne jest określenie celu na który przeznaczamy daną kwotę, który zawiera się w sformułowaniu:

Darowizna na cele oświatowo-wychowawcze (F.M.)

Dla przykładu:Nr konta: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Tytuł przelewu : Jan Kowalski, III/6 (lub III/4, III i., III w.)

Darowizna na cele oświatowo-wychowawcze (F.M.)

Tak sformułowany przelew będzie traktowany jako wpłata na dotychczasowy tzw. Fundusz muzyczny, a środki na nim gromadzone przeznaczone będą wyłącznie na renowacje i naprawy instrumentów oraz zakup nowego instrumentarium.

NOWY NUMER KONTA: 26 1010 1212 3090 9913 9134 0000