PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

  Rada Pedagogiczna - wewnętrzny kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w szkole. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.Radę Pedagogiczną, stanowi wysokokwalifikowana kadra. Wielu nauczycieli jest członkami zawodowych zespołów, takich jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Śląska, Opera Śląska, Teatr Rozrywki oraz pracownikami Akademii Muzycznej w Katowicach.

 W szkole występują następujące sekcje przedmiotowe:

  • sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych,

  • sekcja instrumentów klawiszowych,

  • sekcja instrumentów smyczkowych i gitary,

  • sekcja instrumentów dętych i perkusji.

  Sekcje realizują wytyczone zadania związane ze specyfiką swojej sekcji, a systematycznie i ściśle ze sobą współpracując osiągają statutowe cele szkoły.