PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

  W szkole pierwszego stopnia nauka odbywa się w cyklu 6 i 4 letnim, a jej ukończenie daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia.

  Szkoła drugiego stopnia jest szkołą średnią o charakterze zawodowym. Zajęcia prowadzone są w cyklu sześcioletnim (specjalność instrumentalistyka) i czteroletnim (specjalność wokalistyka). 

  Nauka trwa 6 lat dla instrumentalistów i 4 dla wokalistów .

  Ukończenie szkoły II stopnia upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do wyższych uczelni i kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

  Akcja rekrutacyjna na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w marcu.

 W ramach realizacji zadań dydaktycznych w szkole organizuje się rocznie około 40 popisów klasowych, sekcyjnych, ogólnoszkolnych i audycji muzycznych. Dają one szansę każdemu uczniowi prezentowania publicznie swoich umiejętności i osiągnięć.

  Każdego roku odbywają się koncerty dyplomowe uczniów szkoły II st. oraz dwa razy w roku - oddzielenie dla I i II stopnia koncerty będące przeglądem dorobku, w czasie których występują soliści, zespoły kameralne, chóry i orkiestry szkolne.

  Ważną rolę w podnoszeniu poziomu nauczania odgrywa organizowane wewnętrzne doskonalenie nauczycieli. Co roku przyjmuje ono formę wspierającą pracę poszczególnych sekcji przedmiotowych i specjalności.

  W ramach wymiany doświadczeń pedagogicznych, prezentacji dorobku artystycznego i konfrontacji poziomu nauczania szkoła utrzymuje stały kontakt ze szkołami muzycznymi Regionu Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego i innych.

  Szkoła promuje swoją działalność w publikacjach i mediach. Całokształt działalności szkoły jest ukierunkowany na rozwój muzyczny uzdolnionej młodzieży. Program rozwoju szkoły zakłada indywidualny rozwój uczniów i nauczycieli w poczuciu współdecydowania i współtworzenia szkoły, w poczuciu tożsamości ze szkołą i umiłowania tradycji.