PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Szanowni Rodzice i Uczniowie. 

Bardzo dziękuję za przekazywane adresy mailowe (czekamy na kolejne). Po zebraniu wszystkich adresów z końcem tygodnia poinformuję jak będą kontaktowali się z Państwem nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych. Nadal będzie obowiązywała zakładka „Materiały do nauki zdalnej” skąd będzie można pobrać zadania domowe.

Na wskazane w najbliższym czasie adresy mailowe uczniowie będą przesyłali zrealizowane zadanie domowe, tak aby nauczyciele mogli je sprawdzić i dać ewentualne wskazówki oraz ocenić. Jednocześnie bardzo dziękuję Rodzicom za Państwa trud wkładany w pomoc dzieciom, zwłaszcza, że wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej i niespotykanej dotąd sytuacji. Życzę wszystkim Państwu wytrwałości, zdrowia i pogody ducha tak potrzebnej i niezbędnej do przetrwania kryzysu jaki nas spotkał. Przesyłam pozytywną energię wszystkim rodzicom i uczniom. 

Anna Zawadzka – dyrektor szkoły.