PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) informuję Państwa, że szkoła pozostaje zamknięta do dnia 7.06.2020 r.; nieprzeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

W związku z powyższym każdy z uczniów w celu wystawienia oceny rocznej lub końcowej ma obowiązek przesłania do nauczyciela przedmiotu głównego nagranie dwóch utworów. Szczegóły ustalą i przekażą nauczyciele.

Oceny proponowane ze wszystkich przedmiotów będą przekazane do dnia 27.05.2020 r. drogą mailową lub telefoniczną.

  • Ostateczny termin wystawiania ocen mija 10.06.2020 r.
  • Roczna i końcowa klasyfikacja odbędzie się w dniu 17.06.2020 r.

Szczegóły dotyczące sposobu wydawania świadectw przekażę Państwu w osobnym komunikacie.

Do szkoły w celu konsultacji przed egzaminem mogą wchodzić tylko uczniowie klas najwyższych PSM II st. od dnia 25.05.2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

Uczniów klas VI/6 i IV/4 PSM I st. zachęcam do składania wniosków rekrutacyjnych. Wszyscy są bardzo mile widziani !!! Dalsze informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia rekrutacji zamieszczę wkrótce na stronie szkoły. Czekamy na ogłoszenie terminu rozpoczęcia rekrutacji przez CEA.

Nauka trwa nadal w sposób zdalny. Obowiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia. Serdecznie pozdrawiam - Anna Zawadzka – dyrektor szkoły