PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Zgodnie z wcześniejszą informacją dotyczącą nauczania zdalnego przedmiotów ogólnomuzycznych informuję, że na przesłane do nas adresy mailowe w najbliższych dniach dostaną Państwo informację o sposobie kontaktowania się w sprawie postępów uczniów w nauce z w/w przedmiotów.

Proszę zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna.

1. Podanie adresów mailowych przez uczniów lub rodziców jest niezbędne do realizacji zadań zawartych w nauczaniu zdalnym i będzie wykorzystywane wyłącznie w celu nauczania.

2. Podane służbowe adresy mailowe nauczycieli będą wykorzystywane wyłącznie w celach zawodowych związanych z nauczaniem.

3. Wszystkie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych nie ulegają zmianie i są zgodne z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej szkoły w BIPie.

Jednocześnie informuję, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać Wiosenna Przerwa Świąteczna. W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek) szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Dalsze informacje dotyczące formy nauczania w okresie poświątecznym będą na bieżąco zamieszczane. 

Anna Zawadzka – dyrektor szkoły.