PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie

 wraz z Radą Pedagogiczną
 

serdecznie dziękuje za okazaną szkole pomoc:

 

Hannie i Jarosławowi Seger

Joannie i Mariuszowi Botor

Renacie i Zbigniewowi Masłowskim

Joannie i Krzysztofowi Michalik

Dorocie i Arkadiuszowi Banaś

Zygmuntowi Kopikowskiemu