PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

O randze szkoły decydują wyniki dydaktyczne uzyskiwane przez uczniów i nauczycieli.

  Każdego roku uczniowie zapisują na swoim koncie wiele znaczących osiągnięć w przesłuchaniach i konkursach na różnych szczeblach, do międzynarodowego włącznie.

  Nauczyciele w dowód uznania są wyróżniani odznaczeniami państwowymi i resortowymi, medalami, nagrodami i listami gratulacyjnymi.