PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

17.02.93
Sosnowiec -  Regionalne przesłuchanie uczniów klas skrzypiec PSM I stopnia 
Dominika Daniluk - laureatka 
(naucz mgr A. Romańska, akomp. mgr B. Dziekańska)

02.03.93
Katowice -  Regionalne przesłuchanie uczniów klas kontrabasu PSM II stopnia 
Dominik Sławiński - IV miejsce 
(naucz. mgr S. Smołka, akomp. mgr A. Zinczenko)

02.03.93 
Katowice - Wojewódzkie przesłuchanie perkusistów PSM II stopnia 
Andrzej Schneider - II miejsce 
(naucz. mgr J. Dutczak, akomp. mgr A. Zinczenko)

05-07.03.93 
Olsztyn - Ogólnopolskie przesłuchanie uczniów klas skrzypiec I stopnia 
Dominika Daniluk - II grupa
(naucz. mgr A.Romańska, akomp. mgr B. Dziekańska)

05-06.03.93 
Opole - Makroregionalne przesłuchanie uczniów klas inst. dętych blaszanych PSM II stopnia 
Jarosław Kalinowski - trąbka - I grupa 
Dariusz Barwiński - trąbka - I grupa
(naucz. mgr H. Niejodek, akomp. mgr M. Szkurienko)

12-14.03.93 
Wrocław - XXIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych PSM II stopnia 
Kwartet smyczkowy - wyróżnienie (naucz. mgr A. Gabrylewicz)

17.03.93 
Cieszyn Makroregionalne przesłuchanie uczniów klas gitary PSM II stopnia 
Jarosław Reclik - wyróżnienie (naucz. mgr D. Stępień)

23-27.03.93 
Chorzów II Śląski Turniej Młodych Wiolonczelistów dla uczniów PSM II stopnia 
Anna Widuch ucz. PSM I st. - nagroda specjalna 
(naucz. mgr A. Murzynowska, akomp. mgr B. Dziekańska) 
Agnieszka Czak - wyróżnienie 
(naucz. mgr A.Murzynowska, akomp. mgr B. Dziekańska)

25-28.03.93 
Częstochowa - Ogólnopolskie przesłuchanie uczniów klas inst. dętych blaszanych PSM II stopnia 
Jarosław Kalinowski - trąbka - II grupa 
(naucz. mgr H.Niejodek, akomp. mgr M.Szkurienko)

27.03.93 
Chorzów-  Regionalne przesłuchanie chórów PSM II stopnia 
Chór mieszany - III miejsce (naucz. mgr B. Orzechowska)

17-21.05.93
Stalowa Wola - Ogólnopolski Konkurs im. J. Garści dla uczniów PSM I stopnia 
Adam Kawa - skrzypce - V miejsce 
(naucz. mgr A. Romańska, akomp. mgr A. Zinczenko)

28.05.93 
Tychy- III Międzywojewódzki przegląd uczniów klas gitary PSM I stopnia 
Rafał Szyguła - II nagroda (naucz. mgr D. Stępień)

29.05.93 
Chorzów - Regionalne przesłuchanie Smyczkowych Zespołów Kameralnych PSM I i II stopnia 
Kwartet wiolonczelowy PSM I st. - I grupa (naucz. mgr A. Murzynowska) 
Duet PSM II stopnia - I grupa: Agnieszka Czak - wiolonczela (naucz. mgr A. Murzynowska), Tomasz Janeczko - akordeon (naucz. mgr M. Andrysek) 
Kwartet smyczkowy PSM II st. - I grupa (naucz. mgr A. Gabrylewicz)