PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej członkowie są wybierani w demokratycznych wyborach. Rada jest niezależna od dyrektora szkoły – nie podlega jego kontroli.

Rada Rodziców ma szerokie kompetencje – oto niektóre z nich: w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, występuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły, uczestniczy w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Rada opiniuje m. in.: harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pracę nauczyciela przy ocenianiu jego dorobku zawodowego, a także projekt planu finansowego szkoły. Bez pozytywnej opinii rady niemożliwe jest podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

 

Skład Rady Rodziców:                                                                   

Andrzej M. Konieczny – przewodniczący (od 7.02.2019 r.).

Wioletta Przybycień-Gąsior – zastępca

Justyna Karwot – sekretarz

 

Komisja rewizyjna: Agnieszka Pęcherz, Ewa Głowacz, Krzysztof Adamiec-Trutwin

Członkowie: Anna Staszewska

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wpłaty miesięczne:

20 zł - fundusz Rady Rodziców

 

Fundusz muzyczny:

35 zł -  wypożyczenie instrumentu

20 zł - wypożyczenie akcesoriów

20 zł - eksploatacja instrumentów szkolnych

 

Wpłat można dokonywać w kasie szkoły (p. 28) lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:

bank PKO B.P. S.A. nr 50 1020 2368 0000 2802 0313 1398

w tytule przelewu podajemy: tytułem opłaty na ... imię i nazwisko dziecka, klasa w szkole muzycznej oraz miesiąc.