PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej członkowie są wybierani w demokratycznych wyborach. Rada jest niezależna od dyrektora szkoły – nie podlega jego kontroli.

Rada Rodziców ma szerokie kompetencje – oto niektóre z nich: w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, występuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły, uczestniczy w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Rada opiniuje m. in.: harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pracę nauczyciela przy ocenianiu jego dorobku zawodowego, a także projekt planu finansowego szkoły. Bez pozytywnej opinii rady niemożliwe jest podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

 

Skład Rady Rodziców:                

 

  • Andrzej M. Konieczny - przewodniczący
  • Agnieszka Pęcherz - zastępca przewodniczącego
  • Anna Staszewska - sekretarz
  • Ewa Głowacz - przewodnicząca komisji rewizyjnej
  • Agata Michella - członek komisji rewizyjnej
  • Wioletta Przybycień-Gąsior
  • Justyna Karwot
  • Jan Tondera                                

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Regulamin Rady Rodziców - pobierz

wpłaty miesięczne:

20 zł - fundusz Rady Rodziców 

Wpłat można dokonywać jedynie przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:

bank PKO B.P. S.A. nr 50 1020 2368 0000 2802 0313 1398

w tytule przelewu wpisujemy:

wpłata na: Fundusz Rady Rodziców (FRR)

nazwisko i imię dziecka/ucznia, klasa - cykl (np. kl. I/6, II/4, 3/II), za jaki okres (np. miesiąc, kwartał, rok) 

 

FUNDUSZ RADY RODZICÓW - OGÓLNE ZASADY WNIOSKOWANIA I WYDATKOWANIA

1.       Środki z funduszu Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej szkoły tj. na zakup pomocy dydaktycznych, ponadstandardowego wyposażenia i instrumentów oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez uczniowskich, wycieczek i innej tego rodzaju aktywności.

2.       Podania-wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie mogą być kierowane do Rady Rodziców w formie pisemnej (przez sekretariat) lub elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym preferowaną formą jest ta druga.

3.       We wniosku należy podać krótki opis przedsięwzięcia, w miarę możliwości dołączyć własny kosztorys lub kalkulację sporządzoną przez dostawcę, a w przypadku produktów podać dokładne oznaczenie (np. model i typ). Wskazane jest także podanie krótkiego uzasadnienia celowości zakupu.

4.       Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania go przez radę. Wynik rozpatrzenia może być następujący: „pozytywny”, „negatywny”  lub „przekazany do dalszej konsultacji”.

5.       Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące powyższych zasad proszę kierować do przewodniczącego Rady Rodziców.