PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

Kształcenie jest prowadzone:
w szkole muzycznej I stopnia w w cyklach:

• 6-letnim (nauka trwa 6 lat)
• 4-letnim (nauka trwa 4 lata)

Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II stopnia).

oraz w szkole muzycznej II stopnia cyklach:


• Instrumentalnym (6-letnim  -  nauka trwa 6 lat)
• Wokalnym (4-letnim - nauka trwa 4 lata)


Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub wokalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych (konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej)

informatory i kwestionariusze do pobrania w zakładce pliki do pobrania