PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 249 00 61
Sekretariat:
32 249 00 54
Kadry:
tel. 32 249 00 60
Administracja:
tel. 32 249 00 60

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

Uwaga! - lista zakwalifikowanych do szkoły muzycznej POBIERZ

17.04.2019r.
W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r,, poz. 686), nasza szkoła rezygnuje z wymagania zaświadczeń lekarzy specjalistów, które dotyczyły kandydatów do szkoły muzycznej II st.

Kształcenie jest prowadzone:
w szkole muzycznej I stopnia w w cyklach:

  •  6-letnim (nauka trwa 6 lat)
  •  4-letnim (nauka trwa 4 lata)

Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II stopnia).

oraz w szkole muzycznej II stopnia cyklach:

  •  6-letnim – (nauka trwa 6 lat) – specjalność: instrumentalistyka
  •  4-letnim – (nauka trwa 4 lata) – specjalność: wokalistyka

Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub wokalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych (konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej)

informatory i kwestionariusze do pobrania w zakładce pliki do pobrania

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji