PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
I i II stopnia im. G. Fitelberga
w Chorzowie

ul. Dąbrowskiego 43
41-500 Chorzów


Centrala/portiernia:
32 241 03 29
Sekretariat:
32 249 00 54
fax: 32 241 03 92
Kadry:
tel./fax: 32 249 15 06
Księgowość:
tel.: 32 249 00 60
Administracja:
tel./fax: 32 249 00 62

e-mail: info@fitelberg.pl


W związku z projektem "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego"rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Chorzowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie tutaj  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj

 

  Integracji społeczności uczniowskiej służy działalność Samorządu Uczniowskiego, który co roku organizuje m.in. akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy wieczór kolęd. Uczniowie zajmują się też redagowaniem gazetki ściennej, zamieszczając na niej aktualności z życia kulturalnego w kraju i w regionie, a także  dzieląc się swoimi zainteresowaniami pozamuzycznymi.

  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły I i II stopnia. Wybierają oni spośród siebie Samorządy klasowe oraz Radę Samorządu Uczniowskiego, którego rola polega na reprezentowaniu uczniów podczas uroczystości i oficjalnych rozmów z Dyrekcją szkoły.

 

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Przewodnicząca - Kamil Cudzich – kl. IV w

Zastępca przewodnicz. -Julia Kurzydlak – kl. V i

Członkowie Rady - Szymon Koch – kl. III w, Michał Strzałkowski – kl. I i, Beata Brodzińska – kl. IV i, Paulina Boćko – kl. IV/6 (Szkoła I st.).

 

opiekunem samorządu jest pan mgr Karol Bulanda