Notes i ołówek

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

1. Terminy z kalendarza roku szkolnego:

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1.09.2021 r.

I półrocze: 1.09.2021 r. – 22.01.2022 r.

II półrocze: 24.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

2. Przerwy świąteczne i ferie zimowe:

– Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2021 r.

– Ferie zimowe: 14-27.02.2022 r.

– Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19.04.2022 r.

3. Dni ustawowo wolne:

– 1.11.2021 r., 11.11.2021 r. 1.01.2022 r., 6.01.2022 r., 3.05.2022 r., 16.06.2022 r.

4. Dni  dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 2.11.2021 r., 12 i 13.11.2021 r., 7 i 8.01.2022 r., 2.05.2022 r.

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia:

– 30.04.2022 r.

6. Egzaminy dyplomowe:

– 9-31.05.2022 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 24.06.2022 r.

8. Zebrania RP:

– 20.01.2022 r. klasyfikacja śródroczna godz. 17:30

– 24.01.2022 r. podsumowanie I półrocza godz. 17:30

– 27.04.2022 r. klasyfikacja roczna i końcowa klas programowo najwyższych szkoły muzycznej II st. 17:30

– 1.06.2022 r. podsumowanie egzaminów dyplomowych godz. 14:00 PKE

– 13.06.2022 r. klasyfikacja roczna i końcowa godz. 17:30

– 27.06.2022 r. podsumowanie II półrocza godz. 14:00

9. Terminy związane z wystawianiem ocen:

– 13.01.2022 r. ostateczny termin wystawiania ocen i wpisywania do dziennika elektronicznego

– 4.04.2022 r. ostateczny termin informowania uczniów klas programowo najwyższych szkoły muzycznej II st. o ocenach końcowych

– 20.04.2022 r. ostateczny termin wystawiania ocen i wpisywania do dziennika elektronicznego uczniom klas programowo najwyższym szkoły muzycznej II st.

– 30.05.2022 r. ostateczny termin informowania o ocenach przewidywanych

– 6.06.2022 r. ostateczny termin wystawiania ocen i wpisywania do dziennika elektronicznego

Terminy  popisów i koncertów będą przekazywane na bieżąco.