Komunikat Dyrektora

Od poniedziałku 16 listopada 2020 r. zajęcia w naszej szkole będą się odbywać z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 – Teams.

Nieobecność na zajęciach w dłuższej perspektywie będzie skutkowała brakiem wymaganej do klasyfikacji frekwencji. Uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 – Teams, prosimy o pilny kontakt w celu ustalenia innego sposobu realizacji zajęć. 

Informuję, iż wszystkie problemy dotyczące logowania do dziennika elektronicznego MobiReg oraz platformy Microsoft Office 365 należy zgłaszać, pisząc na adres wicedyrektor@fitelberg.pl.

Z wyrazami szacunku
Anna Zawadzka – dyrektor szkoły