Komunikat dyrektora

Szanowni rodzice i uczniowie!

Pragnę poinformować, iż w czasie trwania ferii zimowych szkoła nie udostępnia uczniom sal do ćwiczenia.

Z wyrazami szacunku
Szymon Gołąbek – wicedyrektor szkoły