Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Ze względu na problemy techniczne w działaniu platformy Microsoft 365 nauczyciele prowadzący będą używać różnych narzędzi w pracy zdalnej, o których poinformują uczniów.

Anna Zawadzka – dyrektor szkoły.