Komunikat dyrektora

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W związku z niepewną sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się bez głównej uroczystości. Uczniowie spotkają się z opiekunami klas 1 września 2020 r. wg umieszczonego na stronie harmonogramu. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie bez rodziców. Wyjątek stanowią klasy I/6 i I/4 PSM I st. – z jednym uczniem przychodzi jeden opiekun.

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny – pomiar temperatury, osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbędzie się zebranie dyrektorów szkół artystycznych z wizytatorem regionalnym, na którym zostaną przekazane ważne informacje związane z organizacją roku szkolnego. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będą zamieszczane od dnia 28 sierpnia 2020 r. Prosimy śledzić kolejne wpisy.

Anna Zawadzka dyrektor szkoły.