Komunikat ws. odbioru świadectw

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Mamy za sobą cztery miesiące zdalnej pracy, która wszystkich nas zaskoczyła i zmusiła do jakże trudnej dla specyfiki szkoły muzycznej nauki, gdzie bezpośredni kontakt z nauczycielem jest bardzo istotny. Pragnę pogratulować wyników jakie osiągnęli nasi uczniowie i determinacji z jaką rodzice motywowali swoje dzieci do niepoddawania się w codziennej żmudnej nauce w dwóch szkołach. Dziękuję wszystkim rodzicom za to szczególne zaangażowanie i cierpliwość. Życzę wszystkim Państwu udanych wakacji, wypoczynku i pozyskania sił do dalszej pracy.

W załączniku przesyłam Państwu harmonogram wydawania świadectw. Ze względu na wciąż trwający stan epidemii i związany z nim obowiązek zachowania reżimu sanitarnego, wydawanie świadectw odbędzie się w dniach 26.06.2020 r. oraz 27.06.2020 r. Po odbiór świadectw zapraszamy wg kolejności zapisanej w harmonogramie. Prosimy w wyznaczonych godzinach zgłaszać się po odbiór wchodząc do szkoły wejściem od strony ZUS. Proszę kierować się schodami prowadzącymi na parking szkolny do drzwi, które znajdują się naprzeciw boiska SP nr 1, od tyłu naszej szkoły. Świadectwa będą umieszczone w teczkach opisanych imionami i nazwiskami uczniów oraz rozłożone na przygotowanych stołach. Odbiór świadectwa proszę potwierdzić podpisem na przygotowanych listach. Klasy VI/6 i IV/4 podpis składają w księdze ewidencji. Dyżur podczas wydawania świadectw będzie pełniła pani Grażyna Prycza – Kupny.

Zobowiązuję wszystkich odbierających świadectwa do posiadania maseczki i rękawiczek oraz własnego długopisu. Przy drzwiach będzie stał dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Proszę przychodzić o wyznaczonych godzinach żeby nie tworzyła się długa kolejka. Po odbiór mogą zgłaszać się rodzice lub uczniowie. Do szkoły wchodzi na raz tylko jedna osoba. W sytuacji kiedy nastąpi przeszkoda w odebraniu świadectwa w wyznaczonym czasie, prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 32 249 00 54 żeby umówić się na inny termin.

Serdecznie pozdrawiam. Anna Zawadzka – dyrektor szkoły.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW