Komunikat

Dzień Edukacji Narodowej, tj. 14.10.2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.