LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy poniżej listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do podjęcia nauki w roku szkolnym 2021/2022 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie.

Jednocześnie przypominamy, iż:

  • ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY. Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 2 sierpnia 2021 r.
  • Kandydaci zakwalifikowani do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie, zobowiązani są do dostarczenia kompletnej dokumentacji, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do dnia 1 sierpnia 2021 r.