Loginy do dziennika elektronicznego

Osoby, które nie odebrały loginu i hasła do dziennika elektronicznego MobiReg, mogą w tym celu zgłosić się do sekretariatu Szkoły.