Nieobecność nauczyciela

mgr Andrzej Schneider

W dniach 12.10-13.10.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Andrzejem Schneiderem.