Nieobecność nauczyciela

mgr Halina Skubis-Kalemba

W dniach 12 – 16.10.2020 r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Haliną Skubis-Kalembą.