Nieobecność nauczyciela

mgr Barbara Krett

W dniach 13.10-15.10.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Barbarą Krett.