Nieobecność nauczyciela

mgr Szymon Gołąbek


W dniach 14 – 30.10.2020 r. nie odbędą się zajęcia z wicedyrektorem, Panem mgr Szymonem Gołąbkiem.