Nieobecność nauczyciela

mgr Barbara Krett

W dniach 16.10-23.10.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Barbarą Krett.