Nieobecność nauczyciela

mgr Katarzyna Grzegorczyk

W dniach 15.09-18.09.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Katarzyną Grzegorczyk.