Nieobecność nauczyciela

W dniach 14 – 18.09.2020 r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Michałem Opeldusem.