Nieobecność nauczyciela

W dniach 05.11.-20.11.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Łukaszem Tudzierzem.