Nieobecność nauczyciela

mgr Andrzej Schneider

W dniach 22.11-26.11.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Andrzejem Schneiderem.