Nieobecność nauczyciela

mgr Krzysztof Nowak

W dniach 20.11-30.11.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Krzysztofem Nowakiem.