Nieobecność nauczyciela

mgr Krzysztof Nowak


W dniach 4 – 12.11.2020 r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Krzysztofem Nowakiem.