Nieobecność nauczyciela

Mgr Danuta Goworek

W dniu 20.09.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Danutą Goworek.