Nieobecność nauczyciela

mgr Paweł Łamik


W dniach od 08 – 16.12.2020 roku nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Pawłem Łamikiem (w zastępstwie zajęcia prowadzi Pan mgr Dominik Polak)