Nieobecność nauczyciela

mgr Paweł Łamik


W dniach 17 – 31.12.2020 r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Pawłem Łamikiem (w zastępstwie zajęcia prowadzi Pan mgr Dominik Polak).