Nieobecność nauczyciela

mgr Sabina Kotyczka

W dniach 18.02.-19.02.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Sabiną Kotyczką.