Nieobecność nauczyciela

mgr Krzysztof Nowak

W dniach 23.02.2021r. oraz 25.02.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Krzysztofem Nowakiem.