Nieobecność nauczyciela

mgr Agnieszka Dobrakowska

W dniu 12.03.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Agnieszką Dobrakowską.