Nieobecność nauczyciela

mgr Agnieszka Dobrakowska

W dniach 23.03-31.03.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Agnieszką Dobrakowską.