Nieobecność nauczyciela

mgr Karina Paszek

W dniach 26.03-31.03.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Kariną Paszek.