Nieobecność nauczyciela

mgr Jerzy Szkopek

W dniach 28.03.-08.04.2021r. nie odbędą się zajęcia z Panem mgr Jerzym Szkopkiem.