Nieobecność nauczyciela

mgr Barbara Krett

W dniach 13.05.-21.05.2022r. nie odbędą się zajęcia z Panią mgr Barbarą Krett.