Nieobecność nauczyciela

W dniach 7-8 września 2020 r. nie odbędą się zajęcia
z Panią mgr Agnieszką Kulikowską-Owsiak.